- Wybierz filię - poznaj ofertę -

OSK Model. Nauka jazdy Warszawa
OSK Model Warszawa Centrum
OSK Model Warszawa Tarchomin
OSK Model Warszawa Bródno
OSK Model Warszawa Praga
OSK Model Legionowo
OSK Model Nowy Dwór Mazowiecki

Jesteś w filii Warszawa Centrum
  • Pokaz slajdów OSK MODEL

Zapisz się na kurs
Testy on-line
Instruktorzy
WORD
superprawojazdy.pl
Eco Driving
Eco Driving - Kurs Prawa Jazdy Warszawa Bielany i Żoliborz
Dyplom dla OSK Model - Nauka Jazdy Warszawa Żoliborz, Bielany

Zapewniamy najwyższą jakość szkolenia za rozsądną cenę!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY


z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów2)
(Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Pobierz rozporządzenie ze strony internetowej Sejmu RP- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EGZAMIN


Jak zapisać się na egzamin na prawo jazdy?
Po odebraniu dokumentów z naszego ośrodka (zaświadczenie o ukończeniu kursu, orzeczenie lekarskie, jedno zdjęcie) możesz osobiście lub z pomocą naszego instruktora udać się do jednego z trzech warszawskich ośrodków egzaminacyjnych aby dokonać zapisu na egzamin państwowy na prawo jazdy.

Ośrodek egzaminacyjny "Odlewnicza"
ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
tel. (022) 59-76-781

Ośrodek egzaminacyjny "Bemowo"
ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa
tel. (022) 861-51-97, 861-51-98

Ośrodek egzaminacyjny "Okęcie"
ul.Radarowa 1, 02-137 Warszawa
tel. (022) 499-53-52- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPISY KATEGORII


Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

Kategoria A
- motocyklem,
- motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg.

Kategoria A1
- motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM).

Kategoria B
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
- pojazdem, o którym mowa w pkt. 3a, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
- pojazdem, o którym mowa w pkt. 3a, z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25t,
- mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria B1
- trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

Kategoria C
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria C1
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria D
- autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria D1
- autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria T
- ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria B+E, C+E lub D+E
- pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą.

Kategoria C1+E
- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Kategoria D1+E
- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto prawo jazdy:

Kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E.
Kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E.
Kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką.
Kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

Kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ośrodek Szkolenia Kierowców Model dziękuje za odwiedzenie swojej strony internetowej.
Do naszych ośrodków zapraszamy chętnych z całej Warszawy tj. z Białołęki, Tarchomina, Bródna, Pragi, Gocławia, Grochowa, Ursynowa, Mokotowa, Ochoty, Centrum, Woli, Żoliborza, Bemowa oraz z okolicznych miejscowości.

krystman.ovh.org