Informacje dodatkowe

Informacje na temat kategorii i egzaminów na prawo jazdy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów2)
(Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje.

EGZAMIN

W Warszawie są do wyboru dwa ośrodki egzaminacyjne:

Ośrodek egzaminacyjny „Odlewnicza”
ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
tel. (022) 59-76-781

Ośrodek egzaminacyjny „Bemowo”
ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa
tel. (022) 861-51-97, 861-51-98

OPISY KATEGORII

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

Kategoria A

 • motocyklem,
 • motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg.

Kategoria A1

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM).

Kategoria B

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 3a, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 3a, z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25t,
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria B1

 • trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

Kategoria C

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria C1

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria D

 • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria D1

 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria T

 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria B+E, C+E lub D+E

 • pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą.

Kategoria C1+E

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Kategoria D1+E

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto prawo jazdy:

 • Kategorii B i C+E lub B i D+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E.
 • Kategorii C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E.
 • Kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką.
 • Kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

Kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ośrodek Szkolenia Kierowców Model dziękuje za odwiedzenie swojej strony internetowej.
Do naszych ośrodków zapraszamy chętnych z całej Warszawy tj. z Białołęki, Tarchomina, Bródna, Pragi, Gocławia, Grochowa, Ursynowa, Mokotowa, Ochoty, Centrum, Woli, Żoliborza, Bemowa oraz z okolicznych miejscowości.