Blog

Ważne zmiany dla obcokrajowców

Ważne zmiany dla obcokrajowców, którzy wykonują przewozy osób (tzw. taksówki na aplikacje), ważne przede wszystkim z powodu bezpieczeństwa pasażerów. Kierowcy będą zobowiązani uzyskać polskie prawo jazdy.

W nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – od 17 czerwca br. wszyscy kierowcy świadczący usługi przewozu osób będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Przywołana nowela weszła w życie 1 lipca ubiegłego roku, ale przepisy zawarte w ustawie o transporcie drogowym, które zmieniła, a które dotyczą obowiązku posiadania krajowego prawa jazdy, zaczynają obowiązywać po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia. Jak informowało Ministerstwo Infrastruktury – ta zmiana przepisów spowodowała znaczący wzrost liczby wniosków o wymianę prawa jazdy w największych miastach w Polsce.

Kierownik Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych i egzaminator warszawskiego WORD Rafał Grodzicki powiedział: Większość kierowcówz zagranicy, którzy wykonują przewozy osób taksówkami, aby uzyskać polskie prawo jazdy, będzie musiało zdać jedynie egzamin teoretyczny zaznaczył jednak, że zależy to od tego, z jakiego kraju pochodzą, i czy podlegają Konwencji Genewskiej lub Konwencji Wiedeńskiej. Większość wymian praw jazdy będzie polegała na zdaniu egzaminów teoretycznych dotyczy to np. kierowców z Ukrainy, czy Białorusi. Prawo jazdy kat. B można zdawać w języku polskim, angielskim, niemieckim lub ukraińskim.